Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja evästeet

Tämä on Mainostoimisto Taiga Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 14.09.2021. Viimeisin muutos 05.01.2023

 

Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Taiga Oy

Y-tunnus 3147429-2

Haapaniemenkatu 18, 70110 Kuopio

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Piia Hottinen

041 315 1048

info@mainostoimistotaiga.fi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla.

 

Rekisterin nimi

Mainostoimisto Taiga:n markkinointirekisteri

Rekisteriin rekisteröityjä ovat Mainostoimisto Taiga Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, osoitetiedot, yrityksen y-tunnus);
  • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);
  • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
  • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten Mainostoimisto Taiga Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot;
  • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot)
  • mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden osalta asiakastietoja säilytetään, kunnes asiakas kieltää tietojen käytön.

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Evästeet

Käytämme evästeitä ymmärtääksemme paremmin kävijöidemme käyttäytymistä sivustolla ja tarjotaksemme yksilöllisen käyttökokemuksen. Evästeiden avulla haluamme esimerkiksi nopeuttaa ja sujuvoittaa sivuston toimintaa sekä kehittää sitä entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Emme käytä evästeitä käyttäjien henkilökohtaisen tiedon keräämiseen tai sen välittämiseen kolmannelle osapuolelle. Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka sivusto lähettää selaimeesi. Tallennamme tilastotietoja sivustomme käytöstä varmistaaksemme sujuvan käyttökokemuksen ja teknisen toteutuksen toimivuuden. Tiedot myös kertovat meille sivuston kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja auttavat meitä kehittämään sivustoa entistä paremmaksi sekä kohdentamaan mainontaa.

 

Evästeiden poisto

Voit kuitenkin halutessasi torjua tai poistaa meidän tai kolmannen osapuolen verkkosivustojen evästeet muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia – katso lisätietoa selaimesi osiosta “Ohje”. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, joten jos et halua sallia evästeiden käyttöä, evästeiden aktiivinen poistaminen tai torjuminen voi olla tarpeen. Lisätietoa evästeiden käytöstä matkapuhelimien selaimissa ja kyseisten evästeiden torjumisesta tai poistamisesta saa matkapuhelimen ohjekirjasta. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

Ellet poista evästeitä käytöstä, katsomme, että olet hyväksynyt evästeiden käytön.

 

Sivuston analysointi  

Verkkosivustollamme käytetään mm. Google Analytics -ohjelmaa, jotka käyttävät evästeitä. Evästeet tallentavat tietoa yhteen kerätyssä muodossa verkkosivuston käyttäjien toiminnoista, näihin tietoihin kuuluvat mm. avattujen sivujen määrä, mistä vierailija tulee verkkosivustolle sekä vierailujen määrä. Seuraamme myös sivuston kävijämäärää, käyttöjärjestelmää ja kellonaikaa, jolloin käyttäjä saapuu sivustollemme.

Kyseisten evästeiden kautta saamme tietoomme myös sivulla käyneiden henkilöiden ikään, sukupuoleen ja kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja. Kaikkia edellä mainittuja tietoja käytetään verkkosivuston parantamiseen, hyvän käyttäjäkokemuksen takaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Saatamme myös yhdistää evästeiden avulla kerättyä tietoa muita kautta saatujen tietojen kanssa.

Sivustolla käytetään tai saatetaan käyttää seuraavien tahojen evästeitä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

  • Google (Analytics, Tag Manager, Optimize)
  • Facebook
  • Tawk.to

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).